Bảng giá đất Lâm Đồng từ năm 2020 đến 2024

Kỳ họp HĐND tỉnh vào tháng 1/2020 đã thống nhất thông qua và ban hành nghị quyết về bảng giá đất mới giai đoạn 2020 – 2024 tại Lâm Đồng. Điều này đã có tác động mạnh đến nhiều lĩnh vực, thu hút sự quan tâm chú ý của các tầng lớp nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận khẳng định tại kỳ họp đầu năm 2020 của HĐND tỉnh, với sự đồng thuận nhất trí cao của các đại biểu đã khẳng định sự quyết tâm của HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quyết nghị theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trong đó, đã nhất trí thông qua nghị quyết về ban hành bảng giá đất mới trên địa bàn các huyện, thành phố giai đoạn 2020 – 2024, đảm bảo kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh ngay trong những tháng đầu năm 2020, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ảnh minh họa

Thực tế 5 năm qua, do biến động của thị trường làm cho giá đất thay đổi theo chiều hướng tăng. Mặc dù hàng năm giá đất đã được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, nhưng do một số nội dung quy định bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 – 2019 đến nay không còn phù hợp, cần phải điều chỉnh bổ sung.

Cụ thể, quy định về việc áp dụng hệ số thuận lợi đối với việc xác định giá đất của thửa đất, khu đất có 2 mặt tiền trở lên, hoặc đối với loại đất sản xuất – kinh doanh phi nông nghiệp trước đây chia thành 3 nhóm gồm: đất xây dựng công trình có mái che, không có mái che, đất trồng hoa, nay được điều chỉnh theo quy định là xác định giá theo loại đất gồm 2 loại: đất thương mại dịch vụ và không phải là đất thương mại dịch vụ. Đối với loại đất có thời hạn sử dụng thì giá đất được quy định tính tương đương theo quy định trước đây là 50 năm, nay được điều chỉnh lên 70 năm cho phù hợp với quy định tại Nghị định 01/2017 của Chính phủ.

Mặt khác, kinh tế – xã hội của tỉnh  phát triển, các quy hoạch ngành cũng thay đổi, trong đó có quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị, nhiều khu vực phát triển mạnh. Các công trình hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư, nâng cấp và mở rộng, nhiều con đường mới được hình thành nên giá các loại đất gắn liền với hạ tầng giao thông cũng tăng tương ứng. Do đó, cần thiết phải cập nhật, bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất.

Quá trình xây dựng dự thảo về quy định về bảng giá đất mới được các cơ quan chức năng xây dựng căn cứ vào quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 44 ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã tập trung thực hiện, nghiên cứu. Và, sau khi được UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất thì Sở đã có văn bản đề nghị các huyện, thành phố lập Tổ công tác xây dựng giá đất và phối hợp với Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và môi trường tổ chức triển khai thực hiện việc điều tra khảo sát giá đất thị trường, tổng hợp kết quả điều tra giá đất thị trường và xây dựng dự thảo bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn cấp huyện. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan và hoàn thành dự thảo trình UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh – cơ quan có thẩm quyền xem xét thông qua.

Được biết, trước đó kể từ ngày 24/9/2019, dự thảo cũng được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và gửi lấy ý kiến các sở, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh và tổng hợp, tiếp thu, điều chỉnh hoàn thiện dự thảo cho đúng quy định.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành khung giá đất mới quy định cho định kỳ 5 năm (2020 – 2024) theo Nghị định 96 ngày 19/12/2019 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát bảng giá các loại đất được khảo sát, xây dựng trước đây và đối chiếu với khung giá đất của Chính phủ. Đồng thời, Sở cũng đã gửi hồ sơ đến Ủy ban MTTQVN tỉnh để lấy kiến của các tổ chức thành viên, các chuyên gia. Sau đó, trên cơ sở tiếp thu ghi nhận các ý kiến góp ý và dựa vào kết luận của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để hoàn chỉnh dự thảo và trình UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua vào ngày 22 tháng 1 năm 2020. Nội dung chi tiết của quy định trong bảng giá đất mới các huyện, thành phố giai đoạn 2020 – 2024 đã được đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường, của HĐND tỉnh.

Về cơ bản, các quy định của bảng giá đất mới đảm bảo nằm trong khung giá theo quy định tại Nghị định 96/2019 của Chính phủ, phù hợp với giá thị trường, không để thất thoát ngân sách Nhà nước trong việc xác định giá đất cụ thể theo quy định. Đồng thời, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội, thu nhập của dân cư và mật độ dân số của từng địa phương trên địa bàn tỉnh. Hạn chế tối thiểu những tác động tiêu cực đến đời sống Nhân dân.

Download bảng giá đất Đà Lạt

Download bảng giá đất Lâm Đồng