Đề nghị bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1/7/2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần rà soát các quy định của pháp luật hiện hành để tiến tới bỏ sổ hộ khẩu kể từ ngày Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực (dự kiến từ ngày 1/7/2021), thay vì đợi đến cuối năm 2025.

Ngày 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 47. Trong ngày làm việc đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cư trú (sửa đổi), với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Một số ý kiến băn khoăn, cho rằng quy định thời điểm có hiệu lực của Luật Cư trú (sửa đổi) từ ngày 1/7/2021 là không đủ thời gian để bảo đảm các cơ sở dữ liệu liên quan có thể hoàn thiện và vận hành ngay được trên thực tế.

Từ đó, đề nghị trong luật cần quy định về lộ trình chuyển tiếp phù hợp để bảo đảm việc chuyển sang phương thức quản lý cư trú mới thực sự khả thi. Trong lộ trình này, nên tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

 Hiện có 30 thủ tục hành chính ở cấp bộ đang có yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và các giấy tờ chứng minh nơi cư trú. 


Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật quy định một thời kỳ chuyển tiếp. Trong đó cho phép cơ quan nhà nước và người dân được sử dụng đồng thời cả thông tin, dữ liệu điện tử trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh nơi cư trú (bao gồm cả Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp) trong các giao dịch hành chính, dân sự, nhất là tại những nơi chưa đáp ứng được hạ tầng kết nối với các cơ sở dữ liệu nói trên cho đến hết ngày 31/12/2025 – là thời điểm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được hoàn thiện.

Cơ quan chủ trì soạn thảo luật là Bộ Công an đề nghị giữ nguyên phương án Chính phủ trình, áp dụng từ 1/7/2021 và không để thời gian chuyển tiếp tới năm 2025.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng cần rà soát các quy định của pháp luật hiện hành, nhất là thông tư, nghị định có rất nhiều thủ tục hành chính liên quan giao dịch, hợp đồng, dịch vụ cần có sổ hộ khẩu để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trước khi luật có hiệu lực (dự kiến ngày 17/2021)